Tags: 'Công ty 50.000 tỷ có thể cứu bất động sản' (1/2013)

'Công ty 50.000 tỷ có thể cứu bất động sản' (1/2013)

'Công ty 50.000 tỷ có thể cứu bất động sản'   (1/2013)

Nếu thành lập, công ty tái cho vay thế chấp nhà quốc gia được kỳ vọng giải phóng tồn kho bất động sản và đáp ứng nhu cầu mua nhà ở của người thu nhập thấp.
 

 

Xem thêm
    Hotline: 04.3355.4668